Провери Продукти и Услуги

Лоцирани во Германија со гигабитна конекција.

Лоцирани се во најдобрите Дата Центри во Германија.

ВПС 1 1,000.00 MKD/ Месечно
  • 2GB РАМ
  • 20GB HDD
  • 1xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 2 1,300.00 MKD/ Месечно
  • 3GB РАМ
  • 35GB HDD
  • 2xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 3 2,200.00 MKD/ Месечно
  • 4GB RAM
  • 50GB HDD
  • 3xCores
  • 500 gbps зашaтита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu
ВПС 4 2,800.00 MKD/ Месечно
  • 6GB РАМ
  • 70GB HDD
  • 4xCores
  • 500 gbps заштита
  • Локација: Германија
  • Centos,Debian,Ubuntu